Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2023

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website van Studio Frenchie: studio-frenchie.nl, ga je akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken je om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat je de website gebruikt.

Gebruik van Informatie

Studio Frenchie streeft ernaar om altijd juiste en actuele informatie op deze website aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen we niet altijd garanderen dat de informatie volledig, juist of actueel is. De informatie op de website is van algemene aard en mag niet worden beschouwd als vervanging van professioneel advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Frenchie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website of het niet goed functioneren van de website. Het gebruik van informatie via de website of e-mail leidt niet automatisch tot een relatie tussen Studio Frenchie en de gebruiker.

E-mailcommunicatie

Studio Frenchie kan niet garanderen dat verzonden e-mails tijdig worden ontvangen of verwerkt, noch dat de veiligheid van het e-mailverkeer volledig is gewaarborgd. Communicatie met Studio Frenchie via onbeveiligde e-mail brengt bepaalde veiligheidsrisico's met zich mee, die door de gebruiker worden aanvaard bij het aangaan van de correspondentie.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Studio Frenchie heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud ervan. Het gebruik van websites van derden is voor eigen risico en Studio Frenchie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg daarvan.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Studio Frenchie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om iets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook te verveelvoudigen, kopiëren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Frenchie, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Neem contact met ons op via info@studio-frenchie.nl